Chúng ta đã học được cách cài đặt VestaCP trên VPS. Vì vậy, bài viết này là hướng dẫn tiếp theo về làm thế nào để sử dụng