Monthly Archives: Tháng Mười Một 2022

Sitemap error on line 2 at column 6 XML declaration

Thêm đoạn mã dưới đây vào ngay đầu file index.php

Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý lỗi error on line 2 at column 6: XML declaration allowed only at the start of the document khi truy cập vào Sitemap được tạo bằng Plugin Yoast SEO hoặc Rank Math. Khi mình truy cập vào link https://my-domain/sitemap_index.xml thì gặp lỗi như […]