Khi chúng tôi phát triển, chúng tôi luôn đề phòng các thành viên nhóm tiềm năng. Chúng tôi cung cấp nhiều lợi ích khác nhau ngoài việc chỉ trả tiền. Chúng tôi được gặp và làm việc với nhiều người khác nhau. Khách hàng của chúng tôi rất đa dạng từ nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Chúng tôi làm việc với tất cả các loại phần cứng và phần mềm. Mỗi ngày là một kinh nghiệm học tập. Chúng tôi chấp nhận sơ yếu lý lịch để được lưu giữ trong hồ sơ. Gửi hồ sơ của bạn đến support@atsvn.net hoặc gửi thư đến:

Computer Service & Network Center

217 Yen Hoa Road

Cau Giay, Yen Hoa No.18B